Lågtempererad asfalt (LTA)

Peab Asfalt har under den senaste tioårsperioden arbetat intensivt med att utveckla miljövänlig och klimatsmart asfalt. De senare åren under namnet ”Eco Paving” där lågtempererad asfalt (LTA) är en del av vårt miljöanpassade och energisnåla produkter.

Teknikutvecklingen har under dessa tio år gått framåt, vilket inneburit att både kvaliteten på färdig beläggning förbättrats inom LTA-området samt att större temperatursänkningar, kombinerat med ökad återvinning, vid tillverkningen möjliggjorts.

Genom att sänka utläggningstemperaturen på asfalten med cirka 30 grader, minskas energiförbrukningen med 20 % och koldioxidutsläppen med 30% samtidigt som rökgaser och dammpartiklar minskas med hela 65%. Tack vare detta minskar vi miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare.

Utöver ovan besparingar, har Peab Asfalt under senaste tioårsperioden enbart köpt miljöklassad vattenproducerad elkraft till våra asfaltverk. Detta har inneburit att vi minskat koldioxidutsläppen ytterligare och minskningen motsvarar om man kör en Volvo V70 ca 52 varv runt jorden.

Bland de aktörer som valt att lägga Peab Asfalts energisnåla asfalt återfinns bland annat Trafikverket, Järfälla kommun, Västerås kommun och Hallstahammars kommun.

Järfälla kommun är riksledande i landet avseende sina högt ställda miljökrav.  Tack vare att Peab Asfalts miljöarbete motsvarade deras krav, har vi fått möjlighet att börja använda lågtempererad asfalt inom kommunen. 

 

Fakta

Asfaltering med lågtempererad asfalt Kontinuerligt Trafikverket, kommuner

Karta

Visa på stor karta
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger