Systematiskt arbetsmiljöarbete

Peab Asfalt  arbetar med Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM, vilken syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Detta görs genom att ansvariga inom Peab Asfalt, tillsammans med arbetstagare och skyddsombud, undersöker arbetsförhållandena, bedömer risker, vidtar åtgärder samt kontrollerar genomförda åtgärder.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöfaktorer som ses över är bl a;

  • buller
  • luftkvalitet
  • belysning
  • kemiska hälsorisker
  • arbetsställningar och arbetsrörelser
  • arbetsledning
  • samarbete
  • arbetsmängd
  • arbetstid 

Vårt miljöarbete

E18 Töcksfors Vägen västerut
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger