CE-märkning och prestandadeklaration

Från och med den 1 juli 2013 gäller EUs Byggproduktförordning nr 305/2011.

Byggproduktförordningen innebär att byggprodukter ska ha CE-märkning och prestanda-deklaration. Produkter som omfattas av förordningen får inte säljas inom EU om de saknar CE-märkning och prestandadeklaration.

För att erhålla prestandadeklaration kontaktas respektive täkt, se kontaktlista.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger