ECO-Asfalt

Nu tar vi täten för miljösatsningar inom tillverkning av asfaltmassa och kan erbjuda dig ECO-Asfalt, framställd med koldioxidneutralt biobränsle.

ECO Asfalt

Biooljan, som används vid torkning och uppvärmning när ECO-Asfalt® framställs, har sitt ursprung i vegetabiliska oljor och basen är en restprodukt från livsmedelsindustrin och innehåller således ingen palmolja. Genom att ta tillvara på restprodukten minskar vi både miljöavfall och miljöpåverkan avsevärt då biooljan klassas som koldioxidneutral av Energimyndigheten.

ECO-Asfalten håller samma goda kvalitet som vanlig asfalt men är bättre för miljön.

Vid utgången av 2016 skall ECO-Asfalt stå för 50% av Peab Asfalts produktion av asfaltmassa.  Arbetet bidrar till att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 15 000 ton om året - vilket motsvarar koldioxidutsläpp från 10 000 bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1500 mil.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger