Drift och underhåll

Peab Asfalt utför drift och underhåll på vägarna åt Trafikverket och många kommuner både i Sverige och Norge. Mer information kring våra projekt i Norge se under Referensprojekt/Norge.

Underhållsbeläggningar Stockholm
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger