Väg 805 Kvikkjokk

Miljö & Kvalitet

Peab Asfalt skall vara föregångare för hållbart samhällsbyggande och vi säkerställer att miljö-, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter genomgående tas hänsyn till i vårt dagliga arbete likväl som sociala och ekonomiska. Tack vare att vi ställer höga krav på vår verksamhet är hela företaget både miljö- som kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och vår produktutveckling fokuserar kontinuerligt på vilket sätt vi kan minimera miljöpåverkan och öka resursutnyttjandet.

Kvalitets- och miljöarbete - en viktig del av vår dagliga verksamhet

Kvalitets- och miljöarbetet inom Peab Asfalt är en viktig del av vår dagliga verksamhet. Arbetet innefattas av såväl ett kvalitetssystem som ett miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågor, både inom den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Vårt kvalitetsledningssystem ansluter till Svensk Standard  SS-EN ISO 9001, liksom vårt miljöledningssytem ansluter till Svensk Standard SS-EN ISO 14001. Detta innebär att vi levererar produkter med rätt kvalitet, samt med en så liten miljöpåverkan som möjligt, effektivt utnyttjar våra resurser.

För att möta kundens krav upprättas, med hjälp av vårt KMA-system, objektsanpassade projektplaner som innefattar både kvalitet och miljö.
 

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger