Kvalitet för hållbart samhällsbyggande

För att säkerställa att vi levererar rätt kvalitet på våra asfaltprodukter startar kvalitetsarbetet redan innan produktionen av asfalt påbörjas.

Ständig utveckling

Säkerställandet av kvaliteten sker genom att vår Teknikavdelning ständigt utvecklar och testar våra recept på asfaltmassorna. Till hjälp har vi ett antal laboratorier som mäter stabilitet, hållbarhet, beständighet etc. Alla våra laboratorier är certifierade eller ackrediterade. Vid tillverkningen av CE-märkta asfaltmassor kontrolleras produktionen via dataövervakning så att rätt temperatur, rätt mängd bindemedel och att rätt kornstorlek på materialet används enligt den beställda kvaliteten. För att ytterligare säkerställa att rätt kvalitet uppnås utför vi även tester ute på vägarna med hjälp av provborrning och vägytemätning.

Kvalitetscertifiering

Hela Peab Asfalt inkl Asfaltbeläggningar i Boden är kvalitetscertifierade enligt ISO SS EN 9001.

Hållbart samhällsbyggande

Peab Asfalts arbete för hållbart samhällsbyggande

Vårt miljöarbete

E18 Töcksfors Vägen västerut
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger