Lerum asfaltering natt

Om Peab Asfalt

Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Vi är ett av Sveriges största och det enda rikstäckande specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder. Vi har kapacitet till att asfaltera allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infra projekt och vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar. Vi har även möjlighet att utföra förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar såsom tankbeläggningar, HP-lagningar, potthålslagningar.

Kostnadseffektiva beläggningar

Verksamheten som har ca 700 anställda, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Boden samt genom varumärket Masab Asfalt. I Norge bedrivs vår asfaltverksamhet genom dotterbolaget Peab Asfalt Norge AS där vi är verksamma framförallt i Oslo och Trøndelagområdet.

Peab Asfalts framgång bygger på stark lokal närvaro och närhet till kunderna där vårt arbete präglas av god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet.

Genom strategiskt placerade asfaltverk samt ett antal mobila asfaltverk kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva asfaltbeläggningar samt mindre markarbeten över hela Sverige och Norge i samband med beläggningsarbeten.

Samverkan säkerställer projekten

Genom kvalitetsmedvetna engagerade medarbetare med många års erfarenhet, kan du som kund känna dig trygg med att ditt projekt genomförs i tid till högsta kvalitet. Genom Peab Asfalts dotterbolag i Norge har vi också möjlighet att samverka över gränserna, vilket säkerställer utförande och utnyttjande av resurser vid stora resurskrävande och komplexa projekt.

Våra resurser

Genom samverkan inom Peabkoncernen och Peab Industri, kan vi också erbjuda dig totallösningar på ditt projekt - från ax till limpa - vilket innebär större flexibilitet och garanterad kapacitet vid större projekt.

  • Peab Industri - totalleverantör till bygg- och anläggningsbranschen
  • Swerock - rikstäckande av betong- och bergmaterial
  • Cliffton - maskin- och transporttjänster
  • Lambertsson - uthyrning av maskiner, kranar, bodar och andra byggrelaterade hjälpmedel
  • Peab Sverige AB - bygg- och anläggningsverksamhet
  • Peab Grundläggning - grundläggningsentreprenader
  • Skandinaviska Byggelement -  totalleverantör av prefabricerade betongelement
  • Utform - Konstruerar, tillverkar och monterar robusta utomhusprodukter i bl a lärk och ek för lekplatser, park- och naturområden, rastplatser, skolgårdar, rekreationsområden, campingplatser

Nyheter

Lediga tjänster

Nya medarbetare

I norrland
Peab Anläggning AB, Region Nord
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Fordonsmekaniker

Landskrona
Peab Transport och Maskin AB
Sista ansökningsdag 2017-10-22

Arbetsledare till Peab Anläggning i Eskilstuna

Eskilstuna
Peab Anläggning AB, Region Mellansverige
Sista ansökningsdag 2017-10-22

Mätningstekniker

Rönninge
Peab Anläggning AB, Region Mellansverige
Sista ansökningsdag 2017-10-22

Maskinreparatör och bilmekaniker

Sköndal
Peab Anläggning AB, Region Mellansverige
Sista ansökningsdag 2017-10-22
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger