Asfaltverk

Genom strategiskt placerade asfaltsverk, kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt. Förutom våra stationära asfaltverk, har vi även ett antal mobila verk som kan placeras nära våra pågående beläggningsarbeten vilket säkerställer asfalttillverkningen för det enskilda projektet. Genom samverkan med Swerock AB har vi alltid tillgång till bergstäkter och därmed säkra leveranser av stenmaterial.

Västerberga asfaltverk

Ett av våra senaste asfaltverk i Västberga, Stockholm, har fokuserat mycket på att minimera  miljöbelastningen. Vi har ställt höga krav på reningen av stoftutsläpp och genom att ge verket hög kapacitet och stora lagringsmöjligheter ger det ökad återvinning, kortare och färre lastbilstransporter samt minskade väntetider.

Kapacitetsmässigt är Västberga en av Sveriges största anläggningar med en produktionstakt på 320 ton asfalt i timmen. Bland annat har den en 5 tons blandare, vilket är dubbelt så stort som på de flesta vanliga asfaltverk. Med tio stycken varmfickor kan de dessutom lagra upp till 750 ton asfalt.

Återvinning av gammal asfalt

Om man inte har möjligheten att återanvända gammal asfalt direkt i vägprojekten, kan vi genom våra asfaltverk ta emot den gamla asfalten, förädla den och sedan återvinna den som ny asfalt.  

CE godkända asfaltmassor 

Alla våra asfaltverk levererar CE-märkta asfaltmassor enligt kraven i SS-EN ISO 13108-1-8, samt SS-EN ISO 13108-20-21.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger