fakturaunderlag

För leverantörer

Inom Peab koncernen och Peab Asfalt arbetar vi nu med att få alla våra leverantörer i största möjligaste mån att skicka sina fakturor elektroniskt, sk e-faktura. Vi ser gärna att våra leverantörer inför detta system så snart man kan då möjligheten att skicka pappersfaktura till Peab Asfalt så småningom kommer att upphöra.

Märkning av fakturor

Alla Peab bolag har krav på märkning enligt en modell som består av 3 koddelar. Hur modellen ser ut för ett Peab bolag som tar emot elektroniska fakturor hittar du på Peab.se/Fakturering som en länk i en lista som heter ”Lista över bolag som omfattas av elektronisk fakturering”.

Referens på fakturan

  • Adressera alla fakturor till Peab Asfalt AB, Box 1282, 262 24 Ängelholm
  • Uppge alltid referens på Era fakturor. Av referensen ska framgå, dels vem som beställt samt konto och kostnadsbärare (projektnummer) för varan eller tjänsten (våra kostnadsbärare är 7 siffriga och börjar med en 8:a)
  • Fakturan ska vara märkt enligt KKKK-KKKKKKK (konto)-(kostnadsbärare)

Webbfaktura

Om du inte har ett eget systemet som kan skicka e-fakturor eller om du skickar bara någon enstaka faktura, så kan du använda BEAst.

BEAst är en kostnadsfri fakturaportal som länkar samman de ledande byggföretagen för att förenkla flödet av fakturor, specialiserat för dig med låg volym på fakturor. Fakturorna kan skapas direkt efter registrering som ett webbformulär och givetvis är alla bolag inom Peabkoncernen registrerade och kan faktureras via BEAst.

  • Stor säkerhet, minskar returhanteringen
  • Enkelt att registrera sig, enkelt att fakturera
  • För tillfället sker faktureringen endast i SEK

Registrera ditt företag, för att se andra företag som du på ett smidigare sätt kan fakturera.

Besök gärna BEAsts hemsida, www.beast.se, för mer information.

Vid eventuella frågor eller övrig support gällande webbfakturor, vänligen kontakta: webbfakturor@peab.se.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger