Våra kärnvärden

Allt arbete som bedrivs inom Peab Asfalt genomsyras av Peabkoncernens gemensamma värderingar, JUPP, som står för Jordnära, Utvecklande, Pålitliga och Personliga.

Jordnära

Vi arbetar nära kunden.

Utvecklande

Peab Asfalt skall ligga i framkant i utvecklingen av produkter och tjänster med miljön i fokus.

Pålitliga

Våra kunder skall känna sig trygga när de anlitar oss.

Personliga

Närheten mellan beslut och verklighet gör att Peab Asfalts medarbetare får ta ett stort personligt ansvar och därmed blir beslutsvägarna korta.

Inom Peab Asfalt sätter vi stor vikt att våra medarbetare och potentiella medarbetare skall leva upp till våra kärnvärden.  Detta för att du som kund skall känna dig ännu mera trygg med att anlita oss. För att alla skall veta om vad det innebär har vi tagit fram en medarbetarprofil.   

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger