Maskinreparationer

Vår maskinpark består av ca 300 beläggningsmaskiner, dvs asfaltläggare, vältar och klisterutrustning. Utöver detta tillkommer ett stort antal bodar, trailers, släp och annan utrustning som krävs för att utföra beläggningsarbeten.

Service och underhåll ger säkrare produktion

Vi har tillgång till ett antal verkstäder i hela Sverige som ombesörjer löpande reparationer under säsong samt ett antal servicebilar som är utrustade för att klara fältreparationer.

Vid den årliga vinterservicen servas beläggningsmaskinerna i huvudsak internt där vi tar hjälp av vår personal från de olika regionerna.

Att säkerställa produktionen genom service och underhåll är en självklarhet för oss för att du som kund skall känna dig trygg. Men vi arbetar också med att kontinuerligt uppgradera och optimera maskinparken, både ur miljö/arbetsmiljösynpunkt som ur kapacitetssynpunkt för att ytterligare höja leveranssäkerheten.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger