Region Teknik

Region Teknik har kontor i Malmö och består av ackrediterade laboratorier fördelade från Boden i norr till Helsingborg i söder. Verksamheten fungerar som ett aktivt stöd till vår produktion med analyser, teknisk support, provtagning, produktutveckling och vägytemätning.

Provning och analyser utförs på asfalt, bitumen, ballast, övriga obundna material samt betong. Forskning och utveckling bedrivs både internt och externt i olika samarbetsorgan såväl nationellt såsom olika SBUF-projekt som internationellt. Under rubriken Forskningsprojekt kan du läsa mer om vilka olika projekt som Peab Asfalt medverkat i.

I Göteborg drivs en PMB-fabrik för framställning av polymermodifierat bitumen.

Genom samarbete med Peab Anläggning AB, har vi gemensamt utvecklat ett nytt vägbyggnadskoncept – Swepave. Swepave ger en bättre totalekonomi och ökad livslängd på vägbeläggningen jämfört med dagens konventionella metoder.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger