Eco-Paving

Eco-Paving är samlingsnamnet för Peab Asfalts miljöanpassade och energisnåla beläggningstekniker för lågtempererad asfalt.

Att ta fram hållbara beläggningar som bygger på miljöanpassade och energisnåla tekniker är ett pågående forskningsområde.

  • Swemix (TSK - med halvvarm teknik) beläggningen utförs vid 100oC, mot normala 150oC.
  • Remixing med SBS-modifierad emulsion. Tekniken återvinner och rekonditionerar gamla beläggningar på plats vid ca 100oC.
  • Lågtemperad varmasfalt (LTA) med tillsatsmedel. Tekniken möjliggör en temperatur sänkning med ca 30oC.

 Lägre temperatur ger;

  • Reducerad åldring av bindemedlet
  • Utsläppen av växthusgaser minskas
  • Förbättrad arbetsmiljö mht rökgaser och damm
  • Minskad energiåtgång

 

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger