Specialbeläggningar

Peab Asfalt utför specialbeläggningar i Sverige och Norge. Vi har mångårig erfarenhet av värme- och tunnskiktsbeläggningar där vi är en ledande aktör på marknaden.

Vi har även egen tillverkning av polymermodifierade bindemedel till specialbeläggningar.

Bindemedel som modifierats med polymer kallas PMB och används för att förbättra asfaltbeläggningens funktionella egenskaper.

Genom att ersätta traditionellt bindemedel med PMB går det att:

• Öka lastfördelningsegenskaper och deformationsresistens

• Minska risken för sprickor

• Förbättra beläggningens utmattningsegenskaper

• Förbättra slitage- och beständighetsegenskaper

• Minska risken för kemikalierelaterade skador

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger