Drift & Underhåll

Peab Asfalt är anlitade av bl a Trafikverket att sköta drift och underhåll i ett flertal kommuner i Sverige. Arbetet omfattar nybeläggningar, reparationer samt förstärkningar av befintlig beläggning etc.

På ett flertal ställen i Sverige utför vi även drift och underhåll åt privata kunder och samfällighetsföreningar.

Om du är intresserad av att se vilket företag som sköter om din kommunala väg kan du läsa om detta på Trafikverkets hemsida.

På ett flertal ställen i Sverige utför vi även drift och underhåll åt privata kunder som samfällighetsföreningar.

Om du har några frågor eller synpunkter på skötseln på de vägar vi ansvarar för eller önskar att vi skall sköta om din väg, är du välkommen att maila eller ringa oss alternativt skicka in en förfrågan.

Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger