Utläggningsmetoder

Genom att återanvända asfalten antingen direkt på plats eller att använda returasfalt minskas utnyttjandet av naturresurserna.

Remixer
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger