Gator och vägar

Peab Asfalt har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige och Norge, allt från lite mindre riksvägar till stora europavägar. Projekten kan omfatta många olika moment förutom beläggningsarbeten såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken etc, allt för att i slutänden öka trafiksäkerheten och komforten för trafikanterna.

Vi kan även hjälpa till att asfaltera din privata väg eller samfällighetsvägar. Inget jobb är för stort eller för litet. I samband med asfaltering kan vi också utföra mindre markarbeten och stensättningar.

Mer information kring våra projekt i Norge se under Referensprojekt/Norge.

Saltsjöbaden
Läs mer om E6 Kropp-Fleninge
1 2 Nästa
Peab Asfalt AB, Margretetorpsvägen 84, 260 92 Förslöv. Tel växel +46 431 890 00, fax +46 431 451 700.
EPiTrace logger